• Türkçe
  • English

FMGTEK 2021 - Çalıştaylar
FMGTEK 2021'ye kayıt yaptıran tüm katılımcılarımız için çalıştaylara katılım ücretsizdir.
3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.


 
Çalıştay 1: Bilim Eğitiminde Evrensel Tasarım
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Prof. Dr. Mustafa  SÖZBİLİR
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği’nde tamamlayan Sözbilir, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001 yılında ise İngiltere York Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışan Sözbilir, ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersleri yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında; Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu, kavram öğrenimi, yaşam temelli öğretim, probleme dayalı öğretim, öğreti programı çalışmaları, içerik analizi çalışmaları ve özel eğitim çalışmaları gibi konular yer almaktadır.

Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL
 
Lisans eğitimini Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde (2002) Yüksek Lisans eğitimini ise “CMS Deneyinde Kullanılan Hf Detektörlerinin Enerji Çözünürlüğü ve Lineerliği” isimli teziyle aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı (2004). Yüksek lisans eğitimi süresince kadrolu olarak sınıf ve fizik öğretmenlikleri yapmıştır (2002- 2004). Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (OÖFMAE) Bölümü, Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimine ise 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başlamış olup kaynaştırmalı sınıflarda görme engelli öğrencilerin fizik öğrenebilmesi konusunda doktora tezini tamamlamıştır (2012).
 
 
 
Çalıştay 2: Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi,
Model ve Simülasyonların Kullanımı

 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 Doç. Dr. Miraç AYDIN
 
1981 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Programından mezun oldu.  Yüksek Lisans ve doktorasını fen eğitimi alanında Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. Trabzon Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğreti üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı, eğitsel robotik uygulamaları, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve model ve simülasyon tasarımları gibi teknolojilerinin fen sınıflarına entegrasyonu üzerinde çalışmalar sürdürmektedir.
 
 


 
Çalıştay 3: LGS Fen Bilimleri testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
 
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ
 
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.

 

Serhan SARIOĞLU
 
Gazi Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliğinden 2009 yılında mezun oldu. Anakra çeşitli özel okullarda çalıştıktan sonra yüksek lisansını Gazi Üniversitesi fen bilgisi eğitimi anabilim dalında 2019 yılında tamamladı. 2018 yılından bu yana yeni nesil sorular üzerine çalışmakta olup Bursa ölçme değerledirme merkezinde fen bilimleri ekip sorumlusu olarak görevine devam etmetkedir.
 
 
 


 
Çalıştay 4: Üniversite Giriş Sınavları Matematik testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Bülent GÜVEN
 

1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Programında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansını, 2006 yılında da doktora derecesini almıştır. 2006 yılında yine aynı üniversitede yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında doçent olan Bülent GÜVEN,  Milli Eğitim Bakanlığının matematik öğretim programramı geliştirme çalışmalarında  yer almış ve çok sayıda hizmetiçi eğitim programına eğitmen olarak katılmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde makale ve kitap bölümleri bulunan Bülent Güven'in öncelikli ilgi alanları geometri öğretimi, teknoloji destekli matematik öğretimi, öğretmen eğitimi ve program geliştirme olup evli ve iki çocuk babasıdır.

 
 
 
 
Çalıştay 5: LGS Matematik testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Yaşar AKKAN
 
10.07.1977 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çarşıbaşı ilçesinde tamamladı.  1995 yılında girdiği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden, 1999 yılında mezun oldu. Eylül 1999’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Ekim 1999’de Van ili merkezindeki Mustafa Necati Bey İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı. 2001 yılında “Singuler Perturbe Olmuş İkinci Dereceden Diferansiyel Fark Denklemleri İçin Sınır-Değer Problemlerinin Çözümlerinin Bazı Özellikleri” adlı yüksek lisans teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi, İlköğretim Matematik Bölümüne Arş. Gör. olarak atandı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2009 yılında “İlköğretim Öğrencilerinin Aritmetikten Cebire Geçiş Süreçlerinin İncelenmesi” adlı doktora teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde Arş. Gör. Dr. ve Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2013 yılında doçentlik unvanı aldı. 2011-2019 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi ve Doç. Dr. olarak çalıştı. 2019 yılından beri Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalında profesör olarak çalışmaktadır. Matematik ve matematik eğitimi ile ilgili birçok farklı konuda makale, kitap, proje ve bildiri gibi bilimsel yayınları olup, özellikle cebir öğretim ve öğrenimi üzerine çalışmaktadır.
 
 
 


 
Çalıştay 6: Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinden Web 2.0 araçlarının kullanımı
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ
 
Doktorasını Purdue Üniversitesi’nden almış olup uzmanlık alanı kimya ve mühendislik eğitimidir. Araştırma ilgi alanları arasında; bilimin ve mühendisliğin doğası; okul-dışı ortamlarda fen ve mühendislik eğitimi; hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimi; ölçme ve değerlendirme; bütüncül Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM/STEM) öğretimi gibi konular yer almaktadır.

 

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. MEB’de Bilgisayar Öğretmeni olarak ve bilişim firmalarında teknik eleman olarak bir müddet çalışmıştır. 2003 yılında ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını ve aynı bölümde 2006 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında ABD’nin Purdue Üniversitesi Öğretim Teknolojileri bölümünde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2007-2021 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Yüksel Göktaş halen Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 
 
 
 
 
Çalıştay 7: STEM Öğretmen Enstitüleri Eğitim Modeli Kapsamında STEM Ders Planı Süreci ve Hazırlanması 
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Doç. Dr. Bekir YILDIRIM
 
1986, Sivas Kangal Akçakale köyüne bağlı Satören mezrasında 4 çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak doğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği’ni bitirdi (2009). Fen bilgisi eğitimi alanında doktor (2016) ve doçent (2019) oldu. STEM eğitiminin Türkiye’de yaygınlaştırılması için doktora tezi (1 adet), kitaplar (3 kitap), kitap bölümleri (9 kitap bölümü), makaleler (35 adet), bildiriler (27 adet) ve gazete yazıları yazdı. STEM eğitimi konusunda ücretsiz seminer ve kongreler yaptı. STEM eğitimi konusunda BİLTEMM (STEM) Öğretmen Enstitülerini kurdu. Türk Patent ve Marka kurumu tarafından BİLTEMM (STEM) Öğretmen Enstitüleri ismi aldı. STEM eğitimi konusunda yaptığı çalışmaları en güzel çabası sayan Bekir Yıldırım Muş Alparslan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.