• Türkçe
  • English

FMGTEK 2021 - PanelPanel 1: Çevrimiçi Eğitim Kapsamında Bütüncül FMGT
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Moderatör)
 
1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.

 
Prof. Dr. Adnan BAKİ
 
1978 yılında girdiği Fatih Eğitim Fakültesi  Matematik Eğitimi Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Vatani görevini  komando asteğmen olarak yaptıktan sonra 1985 yılında KTÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.  YÖK bursu ile lisansüstü eğitim için yurtdışına gitti.  1990 yılında Kanada’nın New Brunswick Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında University of London, Institute of Education’da doktorasını (PhD in Mathematics Education) tamamladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk matematik eğitimi doçenti ve 2004 yılında da profesörü oldu. 1995 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde başlayan öğretim üyeliği süresince birçok idari görevde bulundu ve 42 doktora çalışmasına danışmanlık yaptı. Ayrıca, 2010-2013 yılları arasında aynı fakültenin dekanı oldu. Birçok ulusal ve uluslararası indekste taranan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Halen Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
 
Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. MEB’de Bilgisayar Öğretmeni olarak ve bilişim firmalarında teknik eleman olarak bir müddet çalışmıştır. 2003 yılında ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını ve aynı bölümde 2006 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005-2006 yılları arasında ABD’nin Purdue Üniversitesi Öğretim Teknolojileri bölümünde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2007-2021 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Yüksel Göktaş halen Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 
 
Doç. Dr. İsa DEVECİ

Araştırmacı lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda 2009 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 2011 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında başlamış olup, Uludağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2016 yılında tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Araştırmacı doktora eğitimi sırasında fen eğitiminde girişimcilik konusunda araştırmalar yürütmek üzere TÜBİTAK destekli olarak yaklaşık bir yıl süreyle Finlandiya Turku Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi, 2018 yılından itibaren Doçent ünvanı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir. Araştırma konu alanları: Fen öğretimi, fen bilimleri eğitiminde girişimlik, girişimci proje, yaşam becerileri, E-STEM eğitimi, tasarım odaklı eğitim
 

Panel 2: Bilimin Doğası
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar (Moderatör)
 
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü bitirdi. 1996’da Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2001 yılında da Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde Fen Eğitimi dalında doktora programına tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesindeki görevine başladı. 2003-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen ilköğretim müfredat geliştirme çalışmalarına Özel İhtisas Komisyonu Üyesi olarak katıldı. 2005 yılında yardımcı doçentliğe atandı; 2006 yılında da fizik eğitimi dalında doçent unvanı aldı. 2007-2015 yılları arasında 8 yıl ESERA - Avrupa Bilim Eğitimi Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 yılında Avustralya Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın uluslararası düzeyde liyakate dayalı olarak verdiği, kişiler ve kurumlar arasında karşılıklı işbirliğini geliştirme amaçlı Endeavour Executive Ödülünü alarak 4 ay süreyle RMIT Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Viktorya Eyaleti eğitim kurumlarında inceleme ve araştırmalarda bulundu. Birçok önemli bilimsel dergide editörlük, editörler kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır.

 
Prof. Dr. Osman Serhat İREZ
 
Lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecesini Nottingham Üniversitesi’nden aldıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Halen aynı üniversitenin Biyoloji Eğitimi Anabilim dalında görev yapmaktadır. Çalışma alanlarını öğretmen eğitimi, bilimin doğası, bilim tarihi ve sosyobilimsel konular oluşturmaktadır.
 

Prof. Dr. Ebru KAYA
 
Prof. Dr. Ebru Kaya, tezsiz yüksek lisansla birleştirilmiş lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliği programında 2003 yılında, doktorasını ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nde 2011 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nde görev yapmıştır ve 2013 yılında ODTÜ’de doktora sonrası çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görev yapan Dr. Kaya’ya 2019 yılında Oxford Üniversitesi tarafından Onursal Araştırmacı ünvanı verilmiştir. 2009 yılında Bristol Üniversitesi’nde, 2016 ve 2017 yıllarında Ulusal Tayvan Normal Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2015 yılında Bilim Akademisi tarafından verilen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı ödülüne, 2016 yılında EASE (East-Asian Association Science Education) tarafından verilen Outstanding Paper ödülüne ve 2017 yılında TÜBİTAK tarafından genç araştırmacılara verilen Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür. 2015’den beri Genç Bilim Akademisi üyesidir. 2012-2014 yılları arasında Türkiye Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) Yönetim Kurulu’nda ve 2013-2015 yılları arasında NARST (A Worldwide Organization for Improving Science Teaching and Learning Through Research)’ın Outstanding Paper Ödülü Komitesi’nde görev alan Dr. Kaya, 2018 yılından beri ESERA (European Science Education Research Association)’nın Bilimin Doğası: Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi programının eş-başkanıdır. Araştırma alanları arasında yer alan bilimin doğası ile ilgili projeler yürüten Dr. Kaya bu konudaki araştırmalarına devam etmektedir.

 

Prof. Dr. Nihal DOĞAN
 
Prof. Dr. Nihal Doğan, ilk, orta ve lise eğitimini Gelibolu’da tamamladı. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1998 yılında Hidrobiyoloji alanında Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görevini yürütürken yine aynı üniversitenin Biyoloji Öğretmenliği doktora programını 2005 yılında tamamladı. 2004-2005 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Program Dairesinde görev yaparken ilköğretim fen müfredatı geliştirme çalışmalarına katıldı. 2005–2006 yılları arasında TÜBİTAK araştırma bursuyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, Illinois Üniversitesi’nde Prof. Dr. Fouad Abd-El Khalick ile bilim doğasıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yaptı. 2007 yılında yardımcı doçentliğe atandı. 2012 yılında da biyoloji eğitimi dalında doçent unvanı aldı. 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın desteği ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, Illinois Üniversitesi’ne araştırmalar yürüttü. 2018-2020 yılları arasında TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla İspanya’nın Balear Üniversitesi, Psikoloji Fakültesinde yaratıcı ve eleştirel düşünme ile ilgili inceleme ve araştırmalar yaptı. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Fen Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Nihal Doğan’ın bilimin doğası, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme konularında araştırma, proje ve yayınları bulunmaktadır.
 
 

Panel 3: Eğitimciler için Girişimcilik
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prof. Dr. Sedat UÇAR (Moderatör)
 
Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde Fizik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda beş yıl fizik ve fen bilgisi öğretmenliği yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 2002 yılında yüksek lisans eğitimini University of Missouride, 2007 yılında ise doktora eğitimini The Ohio State University’de tamamlamıştır. Araştırma alanları, sorgulamaya dayalı fen öğretim, astronomi öğretimi ve girişimcilik öğretimidir.  2007 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olark görev yapmaktadır.

 


Mehmet H. ERBAK
 

1993 yılından beri Uludağ İçecek bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet H. Erbak, 1950 yılında Bursa’da doğdu. İlkokulu Bursa’da bitiren Mehmet H. Erbak, orta ve lise öğrenimini Saint-Joseph Lisesi’nde bitirdikten sonra 1972 yılında Nancy IUT Gıda Teknolojisi Bölümü’nün ardından 1978 yılında Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Fiili olarak ortaokul yıllarından beri Uludağ İçecek bünyesinde çalışan ERBAK, 1972 – 1974 yılları arasında Fabrika Müdürü, 1974 – 1993 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002 yılından itibaren Fransa’nın Bursa Fahri Konsolosluğu görevini de yürüten Mehmet H. Erbak, Legion d’Honneur Şövalye ve Fransa Senatosu Liyakat Nişanı sahibidir. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Mehmet H. Erbak ayrıca, Nuri Erbak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, Bursa Türk – Fransız Alliance Française Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Kültür Turizm Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEVKO Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. Mehmet H. Erbak evli ve 2 çocuk babasıdır.

 Uğurtan TURGUT
 
1985 Ardahan - Posof doğumludur. Tüm eğitim hayatımı 1989 yılından beri yaşadığı Bursa'da geçirmiştir. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesinden 2003 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Kısa bir öğretmenlik kariyerinden sonra aradığı mesleğin öğretmenlik olmadığına karar vermiş ve 2008 yılından itibaren ihracata merak salmıştır. Önce yarı zamanlı olarak ve tercümanlık yaparak başladığı dış ticaret/ihracat işine 2009 yılı Haziran ayında tam zamanlı olarak başlamış, o tarihten beri İnegöl'de mobilya sektöründe çalışmaktadır. 2011 yılında koltuk atölyesi işleterek üretime de adım atmış ancak bu süreç 1 yıl kadar sürmüş ve satışa geri dönmüştür. 2012 yılından beri kesintisiz olarak ihracat departmanında satış alanında çalışmaktadır.  Şu anda yine İnegöl'de faaliyet gösteren Novak Home firmasının Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktadır. Ayrıca ortağı olduğu bir ihracat şirketi ve bir online satış sitesi bulunmaktadır. Bunların yanında firmalara ihracat alanında danışmanlık vermektedir. Ayrıca İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği - İMİDER'in yönetim kurulu üyesi ve eğitim komisyonu başkanıdır. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır


Dr. Salih TÜTÜN
 
Dr. Salih TÜTÜN lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında 2010 yılında tamamlamıştır. Daha sonra aynı alanda Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2012 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013-2018 yılları arasında Binghamton Üniversitesi'de doktora eğitimini gerçekleştirmiştir. Araştırmacı doktora eğitimini Sistem Bilim ve Endüstri Mühendisliğ alanında yapmıştır. İş hayatına öncelikle Adapazarı'nda mühendis-stajyer olarak başlayan Dr. Tütün, 2013 yılında Binghamton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve veri bilimci olarak devam etmiştir. Aynı üniversitede daha sonra öğretim asistanı ve doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Aynı zamanda WeCureX Araştırma Laboratuvarı'nda Kurucu Araştırmacı olarak görev almıştır. 2020 yılından beri Washington University in St. Louis öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları, derin öğrenme, büyük ölçekli veri analizleri, iş analitiği, risk analizi, hesaplamalı sosyal bilimler,  karmaşık sistemler gibi konulardır.