• Türkçe
  • English

FMGTEK 2021 - Kongre Programı



Sanal Salonlar: Uludağ   Mudanya   Tophane   Heykel  

30 Eylül 2021 Perşembe

09:30-10:30:

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları (Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ - Prof. Dr. Salih ÇEPNİ) Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

10:50-12:20:

1. Oturum

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Tetsuo ISOZAKİ: Japonyada ki fen eğitiminde farklı başarı faktörleri Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

Çalıştay: Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinden Web 2.0 araçlarının kullanımı: Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ, Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Salon: Mudanya Salonu Aç

14:00-15:30:

2. Oturum

15:50-17:30:

Panel 1: Çevrimiçi Eğitim Kapsamında Bütüncül FMGT Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

3. Oturum


01 Ekim 2021 Cuma

09:00-10:30:

4. Oturum

10:50-12:20:

5. Oturum

10:50-12:20:

Çalıştay: Bilim Eğitiminde Evrensel Tasarım: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Doç. Dr. M. Şahin BÜLBÜL Sunum Dili: Türkçe Salon: Tophane Salonu Aç

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Sibel ERDURAN: Future-Oriented Vision for Science Education Based on Epistemic Practices Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

6. Oturum

15:50-17:30:

Panel 3: Eğitimciler için Girişimcilik Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet AYDENİZ: Addressing the Leadership Gap in STEM Education Reforms Salon: Uludağ Salonu Aç


02 Ekim 2021 Cumartesi

09:00-10:30:

7. Oturum

10:50-12:20:

Çalıştay: Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, Model ve Simülasyonların Kullanımı: Doç. Dr. Miraç AYDIN Salon: Tophane Salonu Aç

10:50-12:20:

8. Oturum

10:50-12:20:

Çalıştay: STEM Öğretmen Enstitüleri Eğitim Modeli Kapsamında STEM Ders Planı Süreci ve Hazırlanması: Doç. Dr. Bekir YILDIRIM Salon: Uludağ Salonu Aç

12:40-13:40:

Çağrılı Konuşmacı: Dr. Peter Tiernan: Entrepreneurship in The Irish Education System Sunum Dili: İngilizce Salon: Uludağ Salonu Aç

14:00-15:30:

9. Oturum

15:50-17:30:

Panel 2: Bilimin Doğası Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

17:50-19:20:

10. Oturum


03 Ekim 2021 Pazar

09:00-10:30:

11. Oturum

10:50-11:50:

Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Muammer Çalık: Clues for effective paper writing Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç

12:10-13:10:

Çalıştay: LGS Matematik testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi: Prof. Dr. Yaşar AKKAN Salon: Tophane Salonu Aç

12:10-13:10:

Çalıştay: Üniversite Giriş Sınavları Matematik testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi: Prof. Dr. Bülent GÜVEN Salon: Heykel Salonu Aç

12:10-13:10:

Çalıştay: LGS Fen Bilimleri testvadisi.com Soru Analizi Atölyesi: Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Serhan SARIOĞLU Salon: Mudanya Salonu Aç

13:30-15:00:

12. Oturum

15:10-16:40:

13. Oturum

16:50-17:50:

Kapanış ve Değerlendirme Sunum Dili: Türkçe Salon: Uludağ Salonu Aç









1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Sınıf Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Karakaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
39TürkçeArş. Gör. Dr. Elçin AyazArş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Ekolojik Ayak İzi Kavramının Öğretimine Yönelik Hazırlanan Ders Planlarının İncelenmesi / Examining The Lesson Plans Prepared For Teaching The Concept Of Ecological Footprint
40TürkçeDoç. Dr. Menşure Alkış KüçükaydınArş. Gör. Dr. Elçin Ayaz
Doç. Dr. Menşure Alkış Küçükaydın
Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Çalışmalarının İncelenmesi: Bibliyometrik Bir Analiz / Investigation Of Inquiry-based Learning Approach Studies: A Bibliometric Analysis
48TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kamuran KuturLisansüstü Öğrencisi Kamuran Kutur
Doç. Dr. Mustafa Akıllı
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri ve Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Examination Of Primary School Teachers' Science Literacy Levels And Self-efficacy Beliefs Towards Science Teaching In Terms Of Several Variables
125TürkçeDr. Öğr. Üyesi Hamdi KarakaşDr. Öğr. Üyesi Hamdi Karakaş
Sınıf Öğretmenlerinin Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri / Views Of Classroom Teachers On Argumentation-based Learning Approach



1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gonca Keçeci
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
142TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burcu AlanLisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Doç. Dr. Gonca Keçeci
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Öğretmen Adayları İçin Yapay Zekâ Teknolojisine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Developing An Attitude Scale Towards Artificial Intelligence Technology For Teacher Candidates: A Study Of Validity And Reliability
143TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burcu AlanLisansüstü Öğrencisi Burcu Alan
Prof. Dr. Fikriye Kırbağ Zengin
Eğitimde Yapay Zekâ Konusu: Bir Doküman İnceleme Çalışması / The Subject Of Artificial Intelligence In Education: A Document Analysis Study
184TürkçeÖğretmen Şeyma TuranDoç. Dr. Zeynep Tatlı
Öğretmen Şeyma Turan
Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Bir Web 2.0 Aracı: Eda / A Web 2.0 Tool For Assessment: Eda
188TürkçeÖğretmen Şeyma TuranDoç. Dr. Zeynep Tatlı
Öğretmen Şeyma Turan
Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Web 2.0 Aracı Eda’da Geliştirilen İçeriklerin Analizi / Analysis Of Content Developed In Eda, Web 2.0 Tool For Assessment Evaluation



1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bestami Buğra Ülger
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
100TürkçeLisansüstü Öğrencisi Pelin YıldırımDoç. Dr. Gonca Keçeci
Lisansüstü Öğrencisi Pelin Yıldırım
Fen Bilimleri Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Bilim Tarihine ve Türk-İslam Alimlerine Yer Verilme Düzeyi / The Level Of Including History Of Science And Turkish-islamic Scholars In The Science Curriculum And Textbooks
111TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazan KahramanLisansüstü Öğrencisi Nazan Kahraman
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yecan
Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Programlama Eğitimine Yönelik Öğrenme Deneyimlerinin Yansıtıcı Günlükler ile Belirlenmesi / Determination Of Pre-service Science Teachers' Learning Experiences Towards Programming Education With Reflective Diaries
113TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Saniye Yaşar
Doç. Dr. Murat Cancan
Teknoloji Destekli Fen Öğretimine Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teachers' Views On Technology Supported Science Teaching
199TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazan KahramanLisansüstü Öğrencisi Nazan Kahraman
Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının “inovasyon” Kavramına Yönelik Algıları / Perceptions Of Pre-service Science Teachers Towards The Concept Of "innovation"


1. Oturum Perşembe 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Ebru Ersarı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
73İngilizceÖğretmen Machmudah MachmudahÖğretmen Syahnur Rahman
Dr. Endang Prastuti
Öğretmen Machmudah Machmudah
A Review Literatur Mental Health Problems At The Workplace
112İngilizceArş. Gör. Ebru Mazlum GüvenArş. Gör. Ebru Mazlum Güven
Prof. Dr. Nevzat Yiğit
Fostering Technological Pedagogical Content Knowledge: Developing A Workshop For Science Teachers
208İngilizceArş. Gör. Dr. Ebru ErsarıArş. Gör. Dr. Ebru Ersarı
Mathematics Preservice Teachers’ Reasoning And Knowledge On Combinatorial Problems
214İngilizceArş. Gör. Dr. Ebru ErsarıArş. Gör. Dr. Ebru Ersarı
Mathematics Teachers’ Proportional Reasoning: Strengths And Weaknesses






2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Candan Cengiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
19TürkçeLisans Öğrencisi İdris ErdealLisans Öğrencisi İdris Erdeal
Lisans Öğrencisi Gülşah Yıldırım
Prof. Dr. Ruhan Benlikaya
2010-2020 Yılları Arasında Kimyasal Denge Konusunda Yapılmış Kavram Yanılgısı ve Bu Yanılgıları Giderme Çalışmaları / Misconceptions And Their Remediation Studies About Chemical Equilibrium Between The Years Of 2010 And 2020
20TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan GürbüzLisansüstü Öğrencisi Neslihan Gürbüz
Prof. Dr. Süleyman Yaman
2013-2020 Yılları Arasında Eğitim Alanında Yapılan Dijital Hikaye ile İlgili Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi ile İncelenmesi / The Investigation With Descriptive Content Analysis Of Studies That Have Done Between 2013-2020, And About Digital Stories
50TürkçeDr. Candan CengizDr. Candan Cengiz
Tübitak Lise Araştırma Projeleri Yarışmasına Kimya Alanından Hazırlanan Öğrencilerin Proje Tasarımı Süreçlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Project Design Processes Of The Students Prepared For The TÜbİtak High School Research Projects Competition From The Chemistry Field
131TürkçeDr. Öğr. Üyesi Senem Çolak YazıcıDr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı
Kimya Konularında Bilgisayar Destekli Öğretim Kullanımına Yönelik Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Meta Analiz Yöntemi ile İncelenmesi / Analysis Of Master's And Doctorate Theses On The Use Of Computer Assisted Education In Chemistry Subjects By Meta-analysis Method



2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı



2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cemalettin Yıldız
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Solmaz Damla Gedik Altun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
12TürkçeDr. Öğr. Üyesi Solmaz Damla Gedik AltunDr. Öğr. Üyesi Solmaz Damla Gedik Altun
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Vustat Yazılımı ile Olasılık ve Veri İşleme Öğrenme Alanında Hazırladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi / İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Vustat Yazılımı İle Olasılık Ve Veri İşleme Öğrenme Alanında Hazırladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi
14TürkçeArş. Gör. Dr. Fatma Nur AktaşArş. Gör. Dr. Fatma Nur Aktaş
Matematiksel Dil Becerisinin Gelişiminde Video Kulüp Modelinin İncelenmesi / Examining The Video Club Model In The Development Of Mathematical Language Skills
124TürkçeLisans Öğrencisi Ahmet AvcıLisans Öğrencisi Ahmet Avcı
Lisans Öğrencisi Büşra Atik
Prof. Dr. Ali Sabri İpek
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Görüşleri* / The Views Of Elementary Mathematics Teacher Candidates On The Undergraduate Program For Elementary Mathematics Teaching
128TürkçeDoç. Dr. Cemalettin YıldızDoç. Dr. Cemalettin Yıldız
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Türk Kadın Matematikçiler / Turkish Female Mathematicians Living In The United States Of America


2. Oturum Perşembe 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
16TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa MollaLisansüstü Öğrencisi Mustafa Molla
Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık
Etkileşimli Simülasyon Ortamında 7. Sınıf Öğrencilerinin Çarpımsal İlişkileri Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi / Investigation Of 7th Grade Students' Multiplicative Relationship Modeling Process In Interactive Simulation Environment
72TürkçeÖğretmen Uğur YılmazÖğretmen Uğur Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Doğan
2021 Lgs Matematik Sorularının Öğrenme Alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Boyutlarına Göre İncelenmesi / Learning Areas Of 2021 Lgs Mathematics Questions And Revised Bloom Taxonomy Examining According To Dimensions
155TürkçeDr. Serkan GürsanDr. Serkan Gürsan
Doç. Dr. Menekşe Seden Tapan Broutin
Doç. Dr. Jale İpek
Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Teknoloji Destekli Öğretim Modeli Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Günlüklerinin İncelenmesi / Examination Of Student Journals Relating To Applications Of Technology-assisted Learning Models Designed To Develop Critical Thinking Skills






3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
21TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nesibe Fatıma Nur IrmakLisansüstü Öğrencisi Nesibe Fatıma Nur Irmak
Prof. Dr. Özgül Yılmaz-Tüzün
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarının İncelenmesi / Eighth Grade Students’ Nature Of Science Understanding
104TürkçeÖğretmen Burhan IşıkÖğretmen Burhan Işık
Doç. Dr. Hikmet Sürmeli
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi Konusunda Webquest Uygulamasının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine Yönelik İnançlarına Etkisi / The Effect Of Webquest Application Based On Environmental Education For Sustainable Development On Science Teachers' Beliefs Towards Education For Sustainable Development
215TürkçeDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Çeşitli Disiplinlerin Biraraya Getirilmesi Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Bitki İsimleri Hakkındaki Bilgileri Üzerine Etkilerinin Araştırılması / Exploring The Effects Of Integration Of Several Disciplines In An Instructional Approach On Students’ Knowledge Of Plant Names
228TürkçeDoç. Dr. Dilek Zeren ÖzerDoç. Dr. Dilek Zeren Özer
Dr. Öğr. Üyesi Sema Nur Güngör
Doç. Dr. Elif Özata Yücel
Prof. Dr. Muhlis Özkan
Tübitak-4004 Destekli Uludağ Doğa Eğitimine Başvuruda Bulunan Öğretmenlerin Eğitime Katılma Nedenleri ve Eğitimden Beklentileri / Participation Reasons And Expectations Of The Teachers Applying To The TÜbİtak-4004-supported Uludağ Nature Education



3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Erkan Özcan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
127TürkçeArş. Gör. Zeynep KıryakArş. Gör. Zeynep Kıryak
Prof. Dr. Haluk Özmen
Kuvvet ve Enerji Ünitesinde Bilimsel İletişimin Geliştirilmesi ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi / Enhancing Scientific Communication In Force And Energy Subject And Examining Students' Opinions
238TürkçeDr. Erkan ÖzcanDr. Erkan Özcan
Uzaktan Eğitim Sürecinde Sosyo-Bilimsel Argümantasyon Kullanılmasının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öz Yeterliklerine Yönelik Etkisi / The Effect Of Using Socio-scientific Issues In Distant Learning Towards Prospective Science Teachers’ Self Efficacy Beliefs
241TürkçeLisans Öğrencisi Sıla YurdakulLisans Öğrencisi Sıla Yurdakul
Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Robotik ve Kodlama Destekli Etkinliklerin Akademik Başarıya Etkisi / Impact Of Robotics And Coding Supported Activities For Science Course On Academic Success
242TürkçeLisansüstü Öğrencisi Keziban ŞarlakkayaDoç. Dr. Gökhan Güven
Lisansüstü Öğrencisi Keziban Şarlakkaya
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yazılım ve Tasarım Atölyesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of Science Teachers' Views On Software And Design Workshop



3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Seda Okumuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
44TürkçeDr. Öğr. Üyesi Seda OkumuşDr. Öğr. Üyesi Seda Okumuş
Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazır Gıdalar Konusunda Argüman Oluşturma Becerileri / Argumentation Skills Of Pre-service Science Teachers On Ready Foods In Distance Education Process
82TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şenem AlkanLisansüstü Öğrencisi Şenem Alkan
Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği / Examination Of Self-evaluations Of Pre-service Science Teachers: Example Of Teaching Practice
96TürkçeDr. Faruk ArıcıDr. Faruk Arıcı
Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Doç. Dr. Rabia Meryem Yılmaz
Covıd-19 Döneminde Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ve Yüz-Yüze Eğitim Etkinliklerinin Belirlenmesi / Determination Of Distance Education And Face-to-face Education Activities Of Science Teachers In The Covid-19 Period
108TürkçeProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçProf. Dr. Tuncay Özsevgeç
Öğretmen Cansu Geyikçigil
Öğretmen Hatice Çetin
Fen Bilgisi Kavramlarına Yönelik Sinektik Uygulama: Renkler / Synectic Application For Science Concepts: Colors


3. Oturum Perşembe 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
81İngilizceAishat Abdulqadir YusufAishat Abdulqadir Yusuf
Prof. Dr. Esther Ore Omosewo
Dr. Abdulrasaq Oladimeji Akanbi
Dr. Ridwan E Mohammed
Dr. Olalekan T Badmus
Abubakar Usman
Physics Teachers Pedagogical Content Knowledge On Students’ Academic Achievement In Kwara State, Nigeria
98İngilizceArş. Gör. Dr. Nazlı Ruya Taskın BedizelArş. Gör. Dr. Nazlı Ruya Taskın Bedizel
Introducing Various Web 2.0 Tools To 9th-grade Students In Biology Classroom: Their Views And Metaphors About Technology
203İngilizceDr. Öğr. Üyesi Vita MeylaniDr. Öğr. Üyesi Vita Meylani
Doç. Dr. Diana Hernawati
Herping: Natural Exploration As Bioeducation Of Herpetofauna Animal Diversity
206İngilizceArş. Gör. Dr. Metin ŞardağArş. Gör. Dr. Metin Şardağ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kaya
Genetic Code Analysis And Encrypted Communication: A Multidisciplinary Approach In Stem Education






4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
23TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Lisansüstü Öğrencisi Özge Şentürk Özkaya
2019-2020-2021 Yılları Liselere Giriş Sınavı Fen Bilimleri Sorularının Bağlam Temelli Soru Kriterlerine Göre İncelenmesi / Examining The Science Questions In The High School Entrance Exam For The Years 2019-2020-2021 According To Context-based Question Criteria
52TürkçeÖğretmen Gül YılmazÖğretmen Gül Yılmaz
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Fen Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / The Thematic Review Of Using Educational Games Studies In Science Teaching
109TürkçeÖğretmen Osman BayrakÖğretmen Osman Bayrak
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz
Lise Fizik Dersine Yönelik Bağlam Temelli Öğretime Uygun Soruların Özellikleri / Characteristics Of Questions Appropriate For Context-based Instruction For High School Physics Course
202TürkçeLisansüstü Öğrencisi Kevser ÇataldereLisansüstü Öğrencisi Kevser Çataldere
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Beceri Temelli Soruların Öğretim Programında Yer Alan Kazanımlar ve Etkinliklere Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Skill-based Questions According To The Gains And Activities In The Curriculum



4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Gülşah Gerez Cantimer
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Tuğba Yulet Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
45TürkçeDr. Tuğba Yulet YılmazDr. Tuğba Yulet Yılmaz
7. Sınıf Öğrencilerinin Önerme ve Problemleri Kanıtlama Sürecindeki Kanıt Şemalarının Belirlenmesi / Examining The Proof Schemes Of The 7th Grade Students In The Process Of Proving Propositions And Problems
62TürkçeLisans Öğrencisi Aleynanur AkbabaLisans Öğrencisi Aleynanur Akbaba
İlkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı İçerisindeki Etkinliklerin Sayı Duyusu Temel Bileşenlerine Göre İncelenmesi / An Investigation Of The Activities In The Primary School 4th Grade Mathematics Textbook According To The Basic Components Of Number Sense
173TürkçeDr. Gülşah Gerez CantimerDr. Gülşah Gerez Cantimer
Prof. Dr. Sare Şengül
Örnek Olay Temelli Öğretim Etkinlikleri ile 7. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi / The Investigation Of Problem Posing Skills Of 7th Grade Students With Case-based Teaching Activities
174TürkçeDr. Gülşah Gerez CantimerDr. Gülşah Gerez Cantimer
Prof. Dr. Sare Şengül
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Web Destekli Öğretim Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri / Preservice Mathematics Teachers’ Experiences On Web-assisted Instruction Applications Within The Scope Of Teaching Practice Course



4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Yusuf Zorlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
86TürkçeÖğretmen Aslıhan BabaÖğretmen Aslıhan Baba
Doç. Dr. Yusuf Zorlu
Doç. Dr. Fulya Zorlu
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Destekli Modellemeye Dayalı Öğretim Yönteminin Uygulanmasının Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / The Investigation Of The Effect Of Applying The Modeling Based Teaching Method Supported By Augmented Reality Applications On 21st Century Skills
137TürkçeDr. Yılmaz KaraDr. Yılmaz Kara
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kavram Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi / Determination Of Science Teachers' Views On Concept Teaching
146TürkçeArş. Gör. Havva YamanDoç. Dr. Sibel Er Nas
Arş. Gör. Havva Yaman
Covıd-19 Salgın Döneminde Öğretmenlik Uygulaması Dersi Sürecinin Yansıtıcı Günlükler Yoluyla İncelenmesi / Examining The Teaching Practice Course Process Through Reflective Diaries During The Covid-19 Pandemic Period
150TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşe ErenLisansüstü Öğrencisi Ayşe Eren
Doç. Dr. Sevgül Çalış
Popüler Bilim Dergisi Kaynaklarının Yaşam Temelli Soruları Çözmeye Etkisi / The Impact Of Popular Science Journal Resources On Solving Life-based Questions


4. Oturum Cuma 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ürey
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hikmet Surmelı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
158TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selenay YamaçlıDoç. Dr. Mustafa Ürey
Lisansüstü Öğrencisi Bahar Muradoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçlı
Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Ekolojik Vatandaşlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluation Of Ecological Citizenship Levels Of Teacher Candidates With Science And Social Sciences In Terms Of Different Variables
171TürkçeLisansüstü Öğrencisi Serdar SevinçLisansüstü Öğrencisi Serdar Sevinç
Uzaktan Eğitim ile Uygulanan 5e Modeline Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Education Based On The 5e Model Applied With Distance Education On Scientific Process Skills Of Students
196TürkçeÖğretmen Aydın SellioğÖğretmen Aydın Sellioğ
Doç. Dr. Hikmet Sürmeli
Bilimsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adayalarının Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi / The Effect Of Activities Based On Scientific Reasoning Skills On Preservice Science Teachers’ Logical Thinking Skills
226TürkçeArş. Gör. Hümeyra Azize YalçınArş. Gör. Hümeyra Azize Yalçın
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Bilimleri Öğretim Programında Fotonik ve Fotonik Teknolojilerinin Yeri / The Place Of Photonics And Photonic Technologies In The Turkish Science Curriculum






5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Eğitim Programları ve Öğretim
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zehra Özdilek
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevgül Çalış
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
18TürkçeMuhammed Halid KafadarMuhammed Halid Kafadar
Lisans Öğrencisi Yusuf Emre Kafadar
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hakları / Technology And Intellectual Property Rights
59TürkçeÖğretmen Reha AtaşÖğretmen Reha Ataş
Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modeli / Illuminative Evaluation Approach
161TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özge DurmuşLisansüstü Öğrencisi Özge Durmuş
Öğr. Gör. Özgür Özünlü
Web 2.0 Araçlarının Fen Bilimleri Öğretiminde ve Sınıf Ortamında Kullanımı / Use Of Web 2.0 Tools In Science Teaching And Classroom Environment
166TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özge DurmuşÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Lisansüstü Öğrencisi Özge Durmuş
2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerilerine Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation Of 2018 Science Course Curriculum Outcomes And Conformity Levels To 21st Century Skills



5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Uzaktan Eğitim
Oturum Başkanı Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
87TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gökhan TaşkınLisansüstü Öğrencisi Gökhan Taşkın
Prof. Dr. Gökhan Aksoy
Uzaktan Eğitime İlişkin Algı Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Developing A Perception Scale On Distance Education: A Validity And Reliability Study
116TürkçeLisansüstü Öğrencisi Melahat ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Melahat Özkan
Prof. Dr. Lütfullah Türkmen
Pandemi Döneminde Uzaktan Fen Bilimleri Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların; Öğretmen Görüşlerine Göre Analiz Edilmesi: Kütahya Örneği / In The Pandemi Era, The Issues Based On Science Teachers’ View Points Would Be Analyzed In Kütahya Province, During Online-distance Science Education
168TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra GerzLisansüstü Öğrencisi Büşra Gerz
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Dürüstlük Kök Değeri Temelli Youtube Dijital Öyküleri Üzerinden Bir Analiz / An Analysis Through Youtube Digital Stories Based On The Basic Value Of Honesty
198TürkçeÖğretmen Kubilay TutarÖğretmen Kubilay Tutar
Doç. Dr. Esra Keleş
Öğretmenlerin İnfobezite Yaşama Durumlarının İncelenmesi / Investigation Of Teachers' Experience Of Infobesity



5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


5. Oturum Cuma 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
1TürkçeArş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OkuluArş. Gör. Dr. Hasan Zühtü Okulu
Astronomi Öğretiminde Hologram Tasarlama: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bil-İste-Öğren Şemalarının İncelenmesi / Hologram Design In Astronomy Teaching: Investigation Of Pre-service Science Teachers' Know-want-learn Charts
126TürkçeÖğretmen Kübra YavaşDoç. Dr. Gonca Keçeci
Öğretmen Kübra Yavaş
İşbirlikli Çoklu Zekâ Döngüsü (Cmıc) Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumuna Etkisi / The Effect Of The Collaborative Multiple Intelligence Cycle (cmic) Model On Secondary School Students' Attitudes Towards Science And Technology
243TürkçeÖğretmen Ezgi TurgutalpÖğretmen Ezgi Turgutalp
Doç. Dr. Nimet Remziye Ergül
8. Sınıf Basınç Konusunda Stem Öğretme -Öğrenme Modelinin Uygulanmasının Öğrenci Başarısına ve Girişimcilik Becerisine Etkisinin Araştırılması / Stem Teaching The Subject Of Pressure In Eighth Grade – A Study Of The Implementation Of The Learning Model’s Impact On Students’ Success And Entrepreneurial Skills






6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
15TürkçeArş. Gör. Dr. Sevim BezenArş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Prof. Dr. Celal Bayrak
Fizik ile Günlük Yaşamın İlişkilendirilebilme Durumunun Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi / An Examination Of The Relatability Of Physics And Daily Life From A Student’s Perspective
27TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Prof. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Stem Eğitiminin Öğretmen Adaylarında Yaratıcı Tasarım Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Stem Education's Effect On Creative Design Skills Of Prospective Teachers
63TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinDr. Öğr. Üyesi Ali Özkaya
Prof. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Stem Etkinliklerinin Öğretmenlerin Yaratıcı Tasarım Becerilerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Effect Of Stem Activities On Teachers’ Creative Design Skills
66TürkçeÖğretmen Mustafa ÇelikÖğretmen Mustafa Çelik
Stema Eğitiminde Kültürel Öğeler: Trabzonspor'un Yöresel Motifli Ürünlerinde Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Entegrasyonu / Cultural Elements In Stema Education: Integration Of Science, Technology, Engineering, Mathematics And Art In Trabzonspor's Locally Patterned Products



6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
29TürkçeLisansüstü Öğrencisi Recep RecepkethüdaDr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan Yüzüak
Lisansüstü Öğrencisi Recep Recepkethüda
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Temelli Sorulara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Science Teachers On Skill-based Questions
147TürkçeArş. Gör. Havva YamanDoç. Dr. Sibel Er Nas
Arş. Gör. Havva Yaman
Covıd-19 Salgın Sürecinde Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri / The Views Of Teacher Candidates About Community Service Practices Course During The Covid-19 Pandemic Process
236TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sevinç KaçarDr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar
Fen Eğitiminde Üstbiliş Değişkeninin Araştırılmasına Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Tematik İçerik Analizi: Türkiye Bağlamı / Thematic Content Analysis Of Postgraduate Theses On Investigation Of Metacognition Variable In Science Education: Turkey Context
244TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selenay YamaçlıProf. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Doç. Dr. Mustafa Ürey
Prof. Dr. Serkan Sevim
Dr. Öğr. Üyesi Gürhan Bebek
Dr. Sinan Bülbül
Lisansüstü Öğrencisi Emine Bilge
Lisansüstü Öğrencisi Sena Bebek
Lisansüstü Öğrencisi Selenay Yamaçlı
Öğretmen Suat Yamak
Proje Etkinliklerine Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Model Kullanımının ve Modelleme Sürecinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Model Use And Modeling Process Of Science Teachers Attending Project Activities



6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Betül Barut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
2TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan ÜçgülDoç. Dr. Serdal Baltacı
Lisansüstü Öğrencisi Neslihan Üçgül
6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Hayata Yönelik Veri Toplama Sürecinin İncelenmesi / Examining The Real Life Data Collection Process Of 6th Grade Students
13TürkçeÖğretmen Canan BeklenÖğretmen Canan Beklen
Dr. Öğr. Üyesi Betül Barut
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi / Analysİng Of Vocatİonal Hİgh School Students' Problem Posİng Skİlls
30TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevilay TavşanLisansüstü Öğrencisi Sevilay Tavşan
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Pusmaz
Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik İnançlarını Şekillendirmede Deneyimlerin Rolünün İncelenmesi / Examination Of The Role Of Experiences In Shaping The Students’ Beliefs About Problem-solvin
42TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif İnciLisansüstü Öğrencisi Elif İnci
Prof. Dr. Tuba Ada
Pandemi Döneminde Ortaokul Öğrencilerinin Yüz Yüze ve Uzaktan Matematik Eğitimine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi / Examination Of Metaphorical Perceptions Of Middle School Students Towards Face-to-face And Remote Mathematics Education During The Pandemic Period


6. Oturum Cuma 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Haluk Özmen
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
65İngilizceLisansüstü Öğrencisi Sabina SulejmaniLisansüstü Öğrencisi Sabina Sulejmani
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Seden Tapan Broutın
Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Technology And Mathematics Education: A Comparative Survey On The Use Of Geogebra In Turkey And In Albania
133İngilizceHalalisani MngomezuluHalalisani Mngomezulu
Dr. Samantha Govender
Dr. Taurayi Chinaka
Teachers' Perspectives On Embedding Formative Assessment In Grade 10 Physical Sciences
149İngilizceArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Prof. Dr. Haluk Özmen
A Critical Evaluation Of The Systems Thinking In Science Education






7. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Emine Çil
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
181TürkçeArş. Gör. Durmuş YanmazDoç. Dr. Emine Çil
Arş. Gör. Durmuş Yanmaz
Mühendislik Tasarım Temelli Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi ve Mühendislik Kavramlarına Yönelik Algılarına Etkisi / The Effect Of Engineering Design-based Stem Education On Pre-service Science Teachers' Perceptions Of Stem Education And Engineering Concepts
195TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra ÖzyalçınLisansüstü Öğrencisi Büşra Özyalçın
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Avcı
Türkiye’de Mühendislik Tasarım Temelli Eğitim Çalışmalarının Analizi: Meta-Sentez Çalışması / Analysis Of Engineering Design Based Education Studies In Turkey: Meta-synthesis Study
205TürkçeÖğretmen Dilek AktaşÖğretmen Dilek Aktaş
Kakamyrat Kakayev
Doç. Dr. Dilek Zeren Özer
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maker Atölyesi’nde Yer Alan Etkinlikler ve Stem Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri / Science Teacher Candidates' Opinions About The Activities In The Maker Workshop And Stem Applications
229TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan SarıLisansüstü Öğrencisi Neslihan Sarı
Dr. Öğr. Üyesi Aycan Buldur
Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Stem Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi / Investigation Of Studies On Stem Education In Preschool Period In Turkey



7. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Günay Balım
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
130TürkçeArş. Gör. Dr. Elvan İnce AkaArş. Gör. Dr. Elvan İnce Aka
Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Girişimci Öğretmen Tanımlamaları / Examination Of Entrepreneurship Characteristics Of Preservice Teachers And Definitions Of Entrepreneurial Teachers
177TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sinan ÇınarDr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Lisansüstü Öğrencisi Nurullah Kereci
Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özellikleri ile Karar Verme Stillerinin İncelenmesi / Investigation Of The Entrepreneurship Characteristics And Decision-making Styles Of School Headquarters
178TürkçeArş. Gör. Durmuş YanmazArş. Gör. Durmuş Yanmaz
Doç. Dr. Emine Çil
Risk Alma Girişimcilik Özelliği Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Studies On Risk-taking Entrepreneurial Characteristic
250TürkçeLisansüstü Öğrencisi Betül ÖztaşProf. Dr. Ali Günay Balım
Lisansüstü Öğrencisi Betül Öztaş
Covıd-19 Sürecinde Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Yeterlilik Algıları ve Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri / Covid-19 SÜrecİnde Fen Bİlİmlerİ Dersİ ÖĞretmenlerİnİn Bİlgİ Ve İletİŞİm Teknolojİlerİnİn Kullanimina YÖnelİk Yeterlİlİk Algilari Ve Uzaktan EĞİtİme İlİŞkİn GÖrÜŞlerİ



7. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Pınar Ural Keleş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Elif Benzer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
151TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hatice Cansu Özpir MantaşLisansüstü Öğrencisi Hatice Cansu Özpir Mantaş
Lisansüstü Öğrencisi Ceyda Balcı Çömez
Doç. Dr. Elif Benzer
Ortaokul Öğrencilerinin Fen İçerikli Bilimsel Hikâye Etkinliği ile Üst Düzey Düşünme Becerilerinin İncelenmesi / Investigation Of High Level Thinking Skills Of Secondary School Students With Science-contained Scientific Story Activity
156TürkçeArş. Gör. Meral ÇelikoğluArş. Gör. Meral Çelikoğlu
Prof. Dr. Erol Taş
Arş. Gör. Hayrunnisa Ayyıldız
Arş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Fen Bilimleri ve Matematik Ders Kitaplarının Dijital Yetkinlik Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluation Of Science And Mathematics Textbooks In Context Of Digital Competency
180TürkçeDoç. Dr. Pınar Ural KeleşDoç. Dr. Pınar Ural Keleş
Öğretmen Hamza Soyuçok
Tübitak 4006 Bilim Fuarlarına Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri / Opinions Of Science Teachers Attending Tubitak 4006 Science Fairs
182TürkçeDoç. Dr. Pınar Ural KeleşDoç. Dr. Pınar Ural Keleş
Öğretmen Fatih Çintaş
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapsamında Verilen Fen Bilimleri Dersi Hakkında Öğrenci Görüşleri / Student Opinions About The Science Lesson Offered Within The Scope Of Support And Training Courses


7. Oturum Cumartesi 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Göktaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
38TürkçeDoç. Dr. Muhammed Hanefi CalpÖğretmen Resul Bütüner
Doç. Dr. Muhammed Hanefi Calp
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun
Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Kalp Yetmezliği Hastaları İçin Ölüm Olayı Tahmini / Death Event Prediction For Heart Failure Patients By Using Artificial Neural Network
153TürkçeDoç. Dr. Necla Dönmez-UstaDoç. Dr. Necla Dönmez-Usta
Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm Durukan
Arş. Gör. Dr. Ebru Turan-Güntepe
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi* / The Evaluation Of Preservice Science Teachers' Interactive Digital Teaching Material Development Process*
179TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Zeynep Sarıkoç
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Teker
Öğretmenlerin Etik Olmayan Bilgisayar Kullanım Davranışları ile Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) / Investigation Of The Relationship Between Teachers' Unethical Computer Using Behaviors And Computer Self-efficacy Perceptions (master Thesis)






8. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Uludağ Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı



8. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Mudanya Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
148TürkçeArş. Gör. Havva Kevser YıldırımArş. Gör. Havva Kevser Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Adem Doğan
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Argümantasyon Yöntemi ile Kesir Hesaplama Stratejilerinin Geliştirilmesi / Developing Fraction Calculation Strategies By Argumentation Method Of Primary School Fourth Grade Students
152TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cansu Çelik ÖzkezLisansüstü Öğrencisi Cansu Çelik Özkez
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak Gürel
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi / Exploring The Development Processes Of The Mathematical Modelling Activities Of The Secondary School Mathematics Teachers
154TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mehmet İhsan YurtyapanLisansüstü Öğrencisi Mehmet İhsan Yurtyapan
Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Öğretmen Adaylarının Grafik Çizme Becerilerinin İncelenmesi: Covid -19 Örneği / Examination Of Pre-service Teachers' Graphic Drawing Skills: The Case Of Covid -19
157TürkçeLisans Öğrencisi Mehmet EfeLisans Öğrencisi Mehmet Efe
Lisans Öğrencisi Nur Hatice Çorumluoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Toker
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Cebirsel Düşünceyi Desteklemeye Yönelik Fırsatlar / Opportunities To Support Algebraic Thinking In Secondary School Mathematics Textbooks



8. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Tophane Salonu Aç
Oturum Başkanı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı


8. Oturum Cumartesi 10:50-12:20
Heykel Salonu Aç
Girişimcilik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Taner Altun
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Sıla Kaya-Capoccı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
132İngilizceDoç. Dr. Albana DedaDoç. Dr. Albana Deda
Dr. Natasha Poroçani
E E Learning In Albania During The Pandemic, Before And After It (analysis On The Situation Of Albanian Education)
159İngilizceArş. Gör. Onurhan GüvenArş. Gör. Onurhan Güven
Arş. Gör. Ebru Mazlum Güven
Prof. Dr. Taner Altun
Science Teacher Candidates’ Mental Models On Environmental Problems
234İngilizceDr. Sıla Kaya-CapoccıDr. Sıla Kaya-Capoccı
Designing Digital Formative Assessment For Entrepreneurial Stem Education
235İngilizceDr. Serhan BozanDr. Sıla Kaya Capoccı
Dr. Serhan Bozan
Impact Of Reflective Thinking On Pre-service Teachers’ Development Of Entrepreneurial Stem Lesson Plans






9. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Uludağ Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kara
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
32TürkçeDoç. Dr. Yılmaz KaraDoç. Dr. Yılmaz Kara
Lisansüstü Öğrencisi Nurhan Recepkethüda
Ortaokul Öğrencilerin Beceri Temelli Sorulara İlişkin Tutumunun İncelenmesi / Examination Of Secondary Students' Attitudes To Skill-based Questions
64Türkçeİlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimine Yönelik Tutumları ile 21. Yüzyıl Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Elementary Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Stem Education And 21st Century Skills
186TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep SarıkoçLisansüstü Öğrencisi Zeynep Sarıkoç
Öğretmen Hasan Ersoy
Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımıyla Stem Uygulamaları: Etwinning Projesi Örneği / Stem Applications With Design Thinking Approach: Example Of Etwinning Project
233TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer KoçalLisansüstü Öğrencisi Gülce Dilar Tuncer Koçal
Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Web 2.0 Araçlarına İlişkin Yapılan Çalışmaların Analizi / Analysis Of The Studies On Web 2.0 Tools In Science Education In Turkey



9. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Mudanya Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak Gürel
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
84TürkçeÖğretmen Elif ÇetinÖğretmen Elif Çetin
Doç. Dr. Timur Koparan
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Eğitim Ortamında Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi / Investigation Of Lesson Plan Preparation And Implementation Processes Of Primary Education Pre-service Mathematics Teachers In Online Education Environment
95TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yeliz ÜnalLisansüstü Öğrencisi Yeliz Ünal
Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt
İlkokulda Teknoloji Destekli Bölme İşlemi / Technology-aided Division In Primary School
139TürkçeArş. Gör. Dr. Nazan MersinArş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Matematik Öğretmen Adaylarının Sonsuzluk Kavramına İlişkin Kavram İmajları ve Kavram Tanımlarının İncelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers' Concept Images And Concept Definitions Related To The Concept Of Infinity
141TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak GürelDr. Öğr. Üyesi Zeynep Çakmak Gürel
Matematiksel Modelleme Etkinliklerine Katılan Öğretmen Adaylarının Modelleme ile İlgili Görüşleri / The Opinions Of The Pre-service Teachers Participating In The Mathematical Modelling Activities About Modelling



9. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tülay Şenel Çoruhlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
54TürkçeLisansüstü Öğrencisi Neslihan ErLisansüstü Öğrencisi Neslihan Er
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Konusundaki Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Science Teachers On Science
83TürkçeLisansüstü Öğrencisi Murat PehlevanDoç. Dr. Tülay Şenel Çoruhlu
Lisansüstü Öğrencisi Murat Pehlevan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “genetiği Değiştirilmiş Besinler” Konusunda Sahip Oldukları Görüşlerinin Belirlenmesi / Investigation Of Pre-service Primary Teachers’ Opinions Related To The Genetically Modified Foods
97TürkçeDr. Faruk ArıcıDr. Faruk Arıcı
Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
Doç. Dr. Rabia Meryem Yılmaz
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi / The Effect Of Augmented Reality Technology In Science Lessons On Students Academic Achievement And Motivation For Science Learning
110TürkçeProf. Dr. Tuncay ÖzsevgeçProf. Dr. Tuncay Özsevgeç
Öğretmen Sibel Göçmez
Öğretmen Şeyma Saraç
Online Eğitimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşam Becerilerini Edinmede Etkisi / The Effects Of Online Education On Students Acquiring Life Skills In Science Lesson


9. Oturum Cumartesi 14:00-15:30
Heykel Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Cemalettin Yıldız
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İsa Deveci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülçin SağlamDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Gülçin Sağlam
Matematik Öğretmenlerinin Tam Sayılarda Dört İşlem Becerisini Kazandırmak İçin Kullandıkları Etkinlikler / Activities Used By Mathematics Teachers To Gain The Skill Of Four Operations In Integers
102TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve TaşçıDr. Öğr. Üyesi Türkan Berrin Kağızmanlı Köse
Lisansüstü Öğrencisi Merve Taşçı
Öğrenme Stilleri Farklı Öğretmenlerin Kavram Öğretiminde Sahip Oldukları Çoklu Temsillerin Karşılaştırılması / Comparison Of Representations Of Teachers With Different Learning Styles In Concept Teaching
207TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağla KutruLisansüstü Öğrencisi Çağla Kutru
Lisansüstü Öğrencisi Ömer Güner
Dr. Öğr. Üyesi Funda Yeşildağ-Hasançebi
Fen Bilgisi Eğitiminde Fetemm Destekli Argümantasyon Tabanlı Sorgulama Etkinliği Tasarımı / Stem Integrated Argumentation-based Inquiry Activity Design In Science Education






10. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. İsa Deveci
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TürkçeMuhammed Halid KafadarMeryem Fehir Kafadar
Muhammed Halid Kafadar
Teknoloji ve Kişisel Verilerin Mahremiyeti / Technology And Privacy Of Personal Data
24TürkçeArş. Gör. Adem KoçArş. Gör. Dr. Emine Kahraman
Arş. Gör. Adem Koç
Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi / The Analysis Of Unit Measurement And Evaluation Studies In Secondary School Science Textbooks According To The Revised Bloom Taxonomy
25TürkçeArş. Gör. Adem KoçArş. Gör. Adem Koç
Arş. Gör. Dr. Emine Kahraman
Lgs Fen Bilimleri Sorularının Solo Taksonomisine Göre Analizi / Analysis Of Lgs Science Questions According To Solo Taxonomy
28TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan SarıoğlanDr. Öğr. Üyesi Ayberk Bostan Sarıoğlan
Lisansüstü Öğrencisi Esra Bursa
Doç. Dr. Fatih Gürbüz
Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Kullanıldığı Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi / Analysis Of Studies Using Alternative Measurement And Evaluation Methods And Techniques In Science Education By Content Analysis Method



10. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Mudanya Salonu Aç
Yükseköğretim
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şule Betül Tosuntaş
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TürkçeArş. Gör. Dr. Hasan TemelArş. Gör. Dr. Hasan Temel
Eleştirel Düşünme Dersinin Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Eğilimlerine Etkisi / The Effect Of Critical Thinking Course On Critical Thinking Skills And Disposition
119TürkçeDr. Öğr. Üyesi Adem YılmazDr. Öğr. Üyesi Pınar Ayyıldız
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Liderlik Kapasitesinin Hazır Oluş/isteklilik/yetkinlik Bakımlarından Ölçülmesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Adaptation Of The Ready-willing-able Measure Of Leadership Capacity Scale To Turkish: A Validity And Reliability Study
136TürkçeProf. Dr. Arzu SakaProf. Dr. Arzu Saka
Dr. Canan Çolak Seymen
Covıd-19 Salgın Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri / Covıd-19 Salgın Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci İle İlgili Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri
209TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde Gerçekleştirilen Uzman Buluşmaları Etkinliklerinin Katılımcılar Tarafından Değerlendirilmesi / Evaluation Of Expert Meeting Events At Eskisehir Science Experiment Center And Sabanci Planetarium By The Participants
251TürkçeDoç. Dr. Şule Betül TosuntaşDoç. Dr. Şule Betül Tosuntaş
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Kabul ve Kullanımının Çevrimiçi Hazırbulunuşluk ve Bağlılık Açısından İncelenmesi / Investigation Of Acceptance And Use Of Online Learning Environments In Terms Of E-learning Readiness And Online Student Connectedness



10. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Çil
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Elif Benzer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
162TürkçeLisansüstü Öğrencisi Selen Şener KorukLisansüstü Öğrencisi Selen Şener Koruk
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Bilgisi Öğrenme Ortamına Bilgi İşlemsel Düşünmenin Entegrasyonu: Hücre Bölünmeleri Öğretiminde Algoritmalar, Modellemeler ve Veri Uygulamaları / Integration Of Computational Thinking Into Environment Of Science Learning: Algorithms, Modeling And Data Applications In Teaching Cell Divisions 
167TürkçeArş. Gör. Dr. Gülşen KoçakArş. Gör. Dr. Gülşen Koçak
Prof. Dr. Sabriye Seven
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Argüman Oluşturma Becerileri Üzerine Etkisi / The Effect Of Argumentation-based Science Learning (absl) Approach On The Argument Making Skills Of Secondary School Students
183TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tülay KurakLisansüstü Öğrencisi Tülay Kurak
Doç. Dr. Emine Çil
Fen Bilgisi Eğitimi Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Afet Kavramına Yönelik Anlamalarının İncelenmesi / Investigation Of Science Education Undergraduate And Master Students' Understandings Of The Concept Of Disaster
190TürkçeArş. Gör. Hacı Mehmet YeşiltaşArş. Gör. Hacı Mehmet Yeşiltaş
Prof. Dr. Erol Taş
Arş. Gör. Meral Çelikoğlu
Türkiye’ Deki Dijital Okuryazarlık Araştırmalarının Betimsel İçerik Analizi / A Descriptive Content Analysis Of Digital Literacy Studies In Turkey


10. Oturum Cumartesi 17:50-19:20
Heykel Salonu Aç
Kimya Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akış
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
11İngilizceDoç. Dr. Handan ÜrekDoç. Dr. Handan Ürek
The Effect Of Distance Chemistry Laboratory Applications On University Students’ Attitudes And Motivations Towards Chemistry
120İngilizceDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu AkışDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akış
Prof. Dr. Sibel Erduran
Extended Reality İn Chemistry Education Research / Extended Reality In Chemistry Education Research
160İngilizceDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu AkışDoç. Dr. Aybüke Pabuçcu Akış
Pre-service Teachers’ Experiences On The Use Of Digital Storytelling In Chemistry Education
211İngilizceDoç. Dr. Antuni WiyarsiDoç. Dr. Antuni Wiyarsi
Measuring Students’ Scientific Habits Of Mind Through Socio-scientific Issues






11. Oturum Pazar 09:00-10:30
Uludağ Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hasan Bakırcı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TürkçeDoç. Dr. Emine ÇilDoç. Dr. Emine Çil
Stem+a Eğitimi Profesyonel Gelişim Deneyiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen, Teknoloji ve Bilim İnsanı Algısı Üzerine Etkileri / The Effectiveness Of A Stem+a Professional Development Experiment On Preschool Teachers’ Perceptions Of Science, Technology And Scientist
117TürkçeDoç. Dr. Hasan BakırcıDoç. Dr. Hasan Bakırcı
Lisansüstü Öğrencisi Pınar Demir
Doç. Dr. Murat Cancan
Fetemm Yaklaşımında Mühendislik Disiplinine İlişkin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Views Of Science Teachers On The Engineering Discipline In The Stem Approach
165TürkçeÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Stem+a Etkinliklerini Derslerine Entegre Eden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürece Yönelik Görüş ve Önerileri / Opinions And Suggestions Of Science Teachers Who Integrate Stem+a Activities Into Their Lessons Regarding The Process
175TürkçeArş. Gör. Ahmet Burak ŞenözArş. Gör. Ahmet Burak Şenöz
Doç. Dr. Elif Atabek Yiğit
Steam Eğitimi ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi / Steam Eğitimi Ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi



11. Oturum Pazar 09:00-10:30
Mudanya Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TürkçeÖğr. Gör. Damla SönmezÖğr. Gör. Damla Sönmez
Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz
İnşaat ve Makine Mühendislerinin Meslek Hayatlarındaki Matematikle İlgili Görüşleri / Views Of Civil And Mechanical Engineers On Mathematics In Their Professional Life
129TürkçeArş. Gör. Zeynep KıryakArş. Gör. Zeynep Kıryak
Prof. Dr. Haluk Özmen
Çoklu Anlama Sahip Bilim Sözcüklerinin Yedinci Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri / The Perceptions On Multiple Meaning Science Words By Seventh Grade Students
218TürkçeDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Havva Yaldız
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problemleri Yaratıcılık Açısından Sınıflandırma Durumları / Classification Situations Of Prospective Mathematics Teachers In Terms Of Creativity Of Mathematical Problems
219TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep ÖzaydınLisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Matematik Okuryazarlığı Sorularının ve Matematiksel Muhakeme Etme Gerektiren Soruların Taşıdıkları Kriterlerin Tespit Edilmesi / Determining The Criteria Of Mathematical Literacy Questions And Questions Requiring Mathematical Reasoning



11. Oturum Pazar 09:00-10:30
Tophane Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Dr. H. Seda Sezgin
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
51TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep ArslanProf. Dr. Hasan Ünal
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Ali Cumali
Öğrencilerin Video Paylaşım Platformunda Ortaokul Matematik Ders Anlatım Kanallarının Videolarına Katılım Gösterme Nedenleri / Reasons For Students To Participate In Videos Of Secondary School Math Lecture Channels On The Video Sharing Platform
68TürkçeDr. Hayriye Seda SezginDr. Hayriye Seda Sezgin
Uzak Doğu Ülkelerinin Ortaokul Geometri Öğretim Programlarının İncelenmesi / Analyzing Middle School Geometry Curriculum Of East Asian Countries
89TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevinç TaşLisansüstü Öğrencisi Sevinç Taş
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yavuz
Öğrencilerin Zihnin Geometrik Alışkanlıklarına Göre Şekilsel Kavram Teorisinin İncelenmesi / Examination Of Figural Concepts Theory According To The Geometric Habits Of Mind Of Students
134TürkçeArş. Gör. Dr. Nazan MersinArş. Gör. Dr. Nazan Mersin
Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgenler Arasında İlişkilendirme Yapabilme Becerilerinin Kavram Haritaları Yoluyla İncelenmesi / Examination Of Pre-service Mathematics Teachers' Ability To Make Connections Between Quadrilaterals Through Concept Maps


11. Oturum Pazar 09:00-10:30
Heykel Salonu Aç
Mühendislik Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Tufan İnaltekin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
37TürkçeÖğretmen Resul BütünerÖğretmen Resul Bütüner
Doç. Dr. Muhammed Hanefi Calp
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun
Derin Öğrenme Kullanılarak Ses ile Cinsiyet Tanıma / Gender Recognition By Voice Using Deep Learning
79TürkçeArş. Gör. Dr. Sümeyra Zeynep EtArş. Gör. Dr. Sümeyra Zeynep Et
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Fen Bilimleri, Biyoloji, Fizik ve Kimya Dersi Öğretim Programının Teknoloji Okuryazarlığı Standartları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation Of Science, Biology And Physics Curriculum In Terms Of Technology Literacy Standards
187TürkçeDr. Öğr. Üyesi Arzu Kirman BilginDr. Öğr. Üyesi Arzu Kirman Bilgin
Doç. Dr. Tufan İnaltekin
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Öğretimi Üzerine Tasarladıkları Etkinliklerin Uygunluklarının İncelenmesi / Examining The Suitability Of The Activities Designed By Pre-service Science Teachers On Concept Teaching






12. Oturum Pazar 13:30-15:00
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nermin - Bulunuz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ümmühan Ormancı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
46TürkçeLisansüstü Öğrencisi Senem Ceren Güneş GaliLisansüstü Öğrencisi Senem Ceren Güneş Gali
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yiğit Kutluca
2000-2021 Yılları Arasında Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmaların Tematik Analizi / Thematic Analysis Of Researches In The Field Of Science Education In The Preschool Period Between 2000-2021
192TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sevde ErdoğanLisansüstü Öğrencisi Sevde Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Çınar
Ters Yüz Sınıflarda Mühendislik Tasarım: Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri / Engineering Designin Reverse Classes :practical Challenges And Solution Suggestions
216TürkçeLisansüstü Öğrencisi Vildan BayarLisansüstü Öğrencisi Vildan Bayar
Prof. Dr. Salih Çepni
Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik Betimsel Analizi / A Thematic Descriptive Analysis Of Graduate Theses Made On Gifted And Talented Students In Turkey Between 2018-2021 Years
232TürkçeÖğretmen Osman -ElmasÖğretmen Osman -Elmas
Doç. Dr. Nermin Bulunuz
Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Üyep Müfredat Modeli Kullanılarak Zenginleştirilen ve Hızlandırılan “madde ve Doğası” Konusu Hakkındaki Görüşleri / Opinions Of Gifted Secondary School Students On The Subject Of



12. Oturum Pazar 13:30-15:00
Mudanya Salonu Aç
Özel Eğitim
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ufuk Töman
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Sarı Uzun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
17TürkçeDoç. Dr. Ufuk TömanDoç. Dr. Ufuk Töman
Yansıtıcı Düşünme Becerisinde Karşılıklı Konuşma Yazıları / Conversation Writings On Reflective Thinking Skills
122TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meltem Sarı UzunDr. Öğr. Üyesi Meltem Sarı Uzun
Biyoloji Öğretmen Adayı Olarak Matematik Öğretmenliği Programında Çift Ana Dal Öğrencisi Olmak / Being A Double Major Student In Mathematics Teaching Program As A Preservice Biology Teacher
164TürkçeÖğr. Gör. Özgür ÖzünlüÖğr. Gör. Özgür Özünlü
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mühendislik Tasarım Temelli Öğrenme / A New Approach In Science Education: Engineering Design Based Learning
200TürkçeLisansüstü Öğrencisi Buket ÇatarLisansüstü Öğrencisi Buket Çatar
Türkiye’de Assure Öğretim Tasarımı Modeli Alanında Yayınlanan Araştırmaların Betimsel İçerik Analizi / Descriptive Content Analysis Of Research Published In The Field Of The Assure Instructional Design Model In Turkey



12. Oturum Pazar 13:30-15:00
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdullah Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Büşra Bakioğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
103TürkçeÖğretmen Merve DoğruÖğretmen Merve Doğru
Prof. Dr. Salih Çepni
Fen Öğretiminde Okuma Becerilerini Geliştirmede Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Uygulamalar: Pq4r Stratejisi / Metacognition And Metacognition Based Practices In Developing Reading Skills In Science Teaching: Pq4r Strategy
169TürkçeLisansüstü Öğrencisi Özge KöngülLisansüstü Öğrencisi Özge Köngül
Lisansüstü Öğrencisi Hatice Merve Korkut
Doç. Dr. Elif Benzer
Fen Öğretim Programları Kazanımlarının Düşünme Becerileri Açısından Yıllar İçerisindeki Değişiminin İncelenmesi: 6. Sınıf Örneği / Examination Of The Change Of Science Teaching Programs In Terms Of Thinking Skills Over The Years: 6th Grade Example
176TürkçeDr. Öğr. Üyesi Büşra BakioğluDr. Öğr. Üyesi Büşra Bakioğlu
Ortaokul Öğrencilerinin İnformal Ortamlarda Fen Deneyimlerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerine Etkisi / The Effect Of Middle School Students' Science Experiences In Informal Environments On Their Curiosity For Science Subjects
224TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sema İrem OrhanLisansüstü Öğrencisi Sema İrem Orhan
Prof. Dr. Abdullah Aydın
Gelişim Öz-Teorisine Göre Hazırlanan Etkinliklerin Yüz Yüze ve Online Olarak Fen Bilimleri Dersinde Kullanılmasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Düşünce Tarzları Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Using Face-to-face And Online Activities Prepared According To Incremental Self-theory In Science Lesson On Mindsets Of 7th Grade Students


12. Oturum Pazar 13:30-15:00
Heykel Salonu Aç
STEM ve Uygulamaları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Miraç Aydın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
9TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gözde EndamLisansüstü Öğrencisi Gözde Endam
Fen Eğitiminde Stem Etkinliklerinin Masal Senaryolarıyla Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri / Student Opinions On Supporting Stem Activities With Fairy Scenarios In Science Education
210TürkçeArş. Gör. Dr. Emrah HiğdeArş. Gör. Dr. Emrah Hiğde
Stem Temelli Eğitim Alan Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının ve Ortaya Koydukları Stem Ürünlerin İncelenmesi / Investigation Of Stem-based Education Teacher Candidates' Attitudes Towards Renewable Energy Sources And Their Stem Products
245TürkçeProf. Dr. İbrahim OrtaşProf. Dr. İbrahim Ortaş
Doğal Felaketlerin Günah Keçisi İklim Değişikliği Mi? Önlem Almayan İnsanın Rolü ile Fen ve Ekosistem Okur Yazarlığın Öne / Doğal Felaketlerin Günah Keçisi İklim Değişikliği Mi? Önlem Almayan İnsanın Rolü Ile Fen Ve Ekosistem Okur Yazarlığın Öne






13. Oturum Pazar 15:10-16:40
Uludağ Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ufuk Töman
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
3TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gizem CingözLisansüstü Öğrencisi Gizem Cingöz
Doç. Dr. Burak Kağan Temiz
Fizik Eğitiminde Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme ile İlgili Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi / Evaluation Of Studies In Our Country On Detection And Elimination Of Misconceptions In Physics Education
41TürkçeArş. Gör. Sümeyra YılmazArş. Gör. Sümeyra Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Aydoğdu
Covid-19 Pandemi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Perspektifinden Çevrim İçi Dersler / Online Courses From The Perspective Of Science Teachers In The Covid-19 Pandemic Process
61TürkçeDoç. Dr. Ufuk TömanDoç. Dr. Ufuk Töman
Biyoetik Konusuyla İlgili Ahlaki Yargıların İncelenmesi / Examining Moral Judgments On Bioethics
94TürkçeDr. Öğr. Üyesi Adem YılmazDr. Öğr. Üyesi Adem Yılmaz
Aynalar Konusunda Scamper Tekniği ile Periskop Yapımının Ortaokul 7.sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme ve Sorgulama Becerilerine Etkisi / The Effect Of Periscope Making With Scamper Technique On The Creative Thinking And Inquiry Skills Of Secondary School 7th Grade Students At Mirrors Subject



13. Oturum Pazar 15:10-16:40
Mudanya Salonu Aç
Matematik Eğitimi
Oturum Başkanı Arş. Gör. Tuğçe Kozaklı Ülger
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Işıl Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
185TürkçeDr. Esra Akarsu YakarDr. Esra Akarsu Yakar
Prof. Dr. Süha Yılmaz
Bir Yedinci Sınıf Öğrencisinin Üçgen Eşitsizliği'ni Oluşturma Sürecinin İncelenmesi / Examining The Triangle Inequality Formation Process Of A Seventh Grade Student
217TürkçeDoç. Dr. Çiğdem ArslanDoç. Dr. Çiğdem Arslan
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Matematik Okuryazarlığı ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi / Analysis Of Postgraduate Theses On Mathematics Literacy In The Field Of Mathematics Education In Turkey
220TürkçeLisansüstü Öğrencisi Burcu KaradumanLisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Sorularına Bakışları / The Views Of Prospective Mathematics Teachers To Mathematical Modeling Questions
246TürkçeArş. Gör. Dr. Tuğçe Kozaklı ÜlgerProf. Dr. Murat Altun
Arş. Gör. Dr. Tuğçe Kozaklı Ülger
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Bozkurt
Doç. Dr. Recai Akkaya
Doç. Dr. Çiğdem Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Furkan Demir
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Özaydın
Lisansüstü Öğrencisi Burcu Karaduman
Dr. Burcu Nur Baştürk Şahin
Matematik Öğretiminde Yeni Bir Model: Çift Odaklı Öğretim / A New Model In Teaching Mathematics: A Dual Focus Teaching Model



13. Oturum Pazar 15:10-16:40
Tophane Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdullah Aydın
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
225TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sema İrem OrhanLisansüstü Öğrencisi Sema İrem Orhan
Prof. Dr. Abdullah Aydın
Öğretmen Adaylarının Düşünce Tarzlarının Belirlenmesi / Determining The Mindsets Of Pre-service Teachers
237TürkçeArş. Gör. Dr. Gülşen KoçakArş. Gör. Dr. Gülşen Koçak
Prof. Dr. Sabriye Seven
Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımına İlişkin Görüşleri / Secondary School Students' Views On Argumentation-based Science Learning (absl) Approach
239TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gökhan YıldızLisansüstü Öğrencisi Gökhan Yıldız
Lisansüstü Öğrencisi Mehmet Emir Ar
Lisansüstü Öğrencisi Bulut Demir
Lisansüstü Öğrencisi Serhan Sarıoğlu
2021 Lgs Fen Bilimleri Sorularının İçerdiği Bilimsel Süreç Becerileri Bakımından İncelenmesi / Examination Of The 2021 High School Transition Exam Science Questions In Terms Of Scientific Process Skills
240TürkçeLisans Öğrencisi Suna KarlıdağLisans Öğrencisi Suna Karlıdağ
Doç. Dr. Nevin Kozcu Çakır
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Robotik ve Kodlama Destekli Etkinliklerin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi / Development And Evaluation Of Robotics And Coding Supported Activities For Science Course


13. Oturum Pazar 15:10-16:40
Heykel Salonu Aç
Fen Bilgisi Eğitimi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Günay Balım
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şirin İlkörücü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
7TürkçeLisansüstü Öğrencisi Halil AkdağLisansüstü Öğrencisi Halil Akdağ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi / Science Teachers' Laboratory Practices Determination Of Competencies For  
118TürkçeArş. Gör. Bahar CandaşArş. Gör. Bahar Candaş
Prof. Dr. Haluk Özmen
Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunun Eleştirel Düşünme Stratejileri ile Öğretilmesi / Teaching The Topic Of Particulate Nature Of Matter With Critical Thinking Strategies
248TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rukiye AltaşLisansüstü Öğrencisi Rukiye Altaş
Doç. Dr. Şirin İlkörücü
8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinden Değişken Belirleme Temelli Yeni Nesil Soruları Çözme Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluating 8th-grade Students Skills In Solvİng New Generation Questİons Related To Determining Variables
249TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ece AltayProf. Dr. Ali Günay Balım
Lisansüstü Öğrencisi Ece Altay
Türkiye ile Kanada Fen Öğretim Programlarının Çevre Eğitimi Açısından Karşılaştırması / TÜrkİye İle Kanada Fen ÖĞretİm Programlarinin Çevre EĞİtİmİ AÇisindan KarŞilaŞtirmasi